Kredyt gotówkowy to jedna z najprostszych form kredytowania. Jest to kredyt konsumpcyjny dedykowany dla osób fizycznych. Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb Klienta, bez określania przez niego celu kredytowania.
Dla kogo kredyt gotówkowy

O kredyt gotówkowy mogą się ubiegać osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiadają stałe dochody (umowa o pracę, o dzieło, zlecenia, własna działalność, emerytura, renta, kontrakt menadżerski)
  • posiadają potwierdzone miesięczne dochody netto nie mniejsze niż 650 PLN
  • posiadają zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
stat4u