Czym jest leasing samochodu?

Leasing jest formą finansowania pojazdu, która dedykowana jest przede wszystkim podmiotom gospodarczym, które mogą wybierać między leasingiem operacyjnym (działającym na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu), aleasingiem finansowym (ta forma finansowania przypomina sprzedaż na raty). Warto pamiętać, że z leasingu mogą korzystać nie tylko firmy, ale także osoby prywatne – mowa wtedy o leasingu konsumenckim.

Definicję leasingu można znaleźć w kodeksie cywilnym w Tytule XVII(1). Zgodnie z Art. 709(1):

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 W praktyce prumowa-1024x683oces wygląda tak, że kupujący udaje się do salonu samochodowego, wybiera interesujący nas model, a następnie podpisuje umowę leasingu, na mocy której leasingodawca nabywa wskazany samochód i udostępnia go w zamian za ustalone opłaty, czyli raty leasingowe.

Przedmiotem umowy może być również samochód będący już własnością firmy leasingowej, na przykład samochód, który wcześniej był leasingowany, a leasingobiorca nie zdecydował się na jego wykup.

 Jak działa leasing na samochód?

 Leasing jest doskonałą propozycją dla małych i średnich firm. Firmy leasingowe posiadają w swej ofercie nie tylko samochody osobowe, ale i specjalistyczne użytkowe, które są podstawą działalności w niektórych branżach.

Dlaczego firmy nie korzystają z kredytów samochodowych, a decydują się na leasing?

Ponieważ banki nie zawsze chcą udzielać kredytów małym, nowopowstałym firmom, za to nie mają z tym problemu duże firmy leasingowe. Często wykupują flotę aut liczącą np. 100 modeli znanej marki, otrzymując dodatkowo zniżkę u dealera, którą mogą podzielić się z leasingobiorcą.

Atutem jest tu także możliwość wymiany samochodu pod koniec umowy leasingowej na nowszy i bardziej zaawansowany technologicznie. Dodatkową zaletą leasingu dla przedsiębiorców jest możliwość odliczenia VAT-u – dotyczy to podmiotu korzystającego z pojazdu pod warunkiem, że używa on środka trwałego wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej.

Główną różnicą pomiędzy kredytem a leasingiem jest kwestia własności. O ile kredytowane auto jest własnością kupującego, o tyle auto wzięte w leasing przez cały okres należy do leasingodawcy. Istnieje jednak możliwość wykupu samochodu po okresie leasingowania. Warunki określane są przy podpisywaniu umowy leasingu.

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny

 Leasing finansowy, to ten w którym prawo własności przechodzi na leasingobiorcę z chwilą zapłaty ostatniej raty (automatycznie), czyli leasingobiorca spłaca całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup samochodu.

Druga opcja w tym przypadku jest taka, że po zapłaceniu ostatniej raty leasingobiorca zobowiązany jest do zakupu samochodu za określoną w umowie sumę, czyli po upływie okresu umowy leasingodawca sprzedaje samochód leasingobiorcy.

Natomiast leasing operacyjny, to taki rodzaj finansowania w którym leasingobiorca ma opcję wykupu po upływie okresu umowy za określoną kwotę i może ale nie musi z niej skorzystać.

Uproszczone formalności

 Leasing do idealna opcja dla osób, które nie mają czasu na bieganie po urzędach i załatwianie formalności. Niemal wszystkie bierze na siebie firma leasingowa.

To ona odpowiedzialna jest za zakup wybranego auta, wykupienie ubezpieczenia i rejestrację samochodu. W przypadku szkody komunikacyjnej bierze też na siebie wszelkie działania z tym związane.

Główną zaletą leasingu jest brak konieczności określania zdolności kredytowej. Najczęściej wymagane są tylko dwa dokumenty tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiągniętych dochodów i/lub wyciągi bankowe potwierdzające wpływ wynagrodzenia.

O czym warto wiedzieć przy finansowaniu pojazdu poprzez leasing?

 Z pewnością o niuansach prawnych i opłatach, z którymi warto zapoznać się zanim zdecydujemy się na leasing.

Na ratę leasingową składają się:

  • raty kapitałowe (spłata wartości początkowej samochodu)
  • raty odsetkowe, z tytułu finansowania (czyli odsetki ustalone przez leasingodawcę).

Ponadto trzeba liczyć się z określoną w umowie opłatą wstępną oraz ewentualną opłatą końcową.

Wszelkie wątpliwości związane z modyfikacjami pojazdu w leasingu należy rozwiewać kontaktując się z doradcą firmy leasingowej, w której zawieraliśmy umowę. Niekiedy z pozoru niewielkie zmiany w aucie mogą doprowadzić do obniżenia jego wartości w mniemaniu leasingodawcy.

stat4u